Gå vidare till innehåll
Gör en offertförfrågan online för ditt takbyte - offert inom 48h. Klicka här >
Gör en offertförfrågan online för ditt takbyte - offert inom 48h

Foto skall alltid sändas i samband med reklamationsanmälan, fotografera närbilder kompletterat med bild från minst 3 meters håll. Emballaget ska alltid fotograferas vid transportskada.

Om anmälan görs där uppenbara felaktigheter gjorts vid insättning eller bristfällig hantering skett och inte någon form av kontroll gjorts av anledningen till reklamationen, kommer vi att debitera våra kostnader i reklamationsärendet.

Svea Produkter följer Svensk Planglasförenings riktlinjer för kvalitetsbedömning och reklamationshantering gällande planglas. Om köpare visar att kvaliteten på levererat gods är felaktig i något hänseende, förbinder sig Svea Produkter att åtgärda felet genom reparation eller utbyte och i andra hand prisreducering.

Åtgärdande av fel såsom ny vara eller reparation av befintlig vara sker inom skälig tid med hänsyn till produktionstider av nya varor, framtagande av reservdelar samt logistik.

Vid retur av felaktiga eller defekta varor är det kundens skyldighet att ombesörja så att order är på pall och går att skicka med speditör. Det innebär ex. att man sparar emballeringsmaterial till dess att man är säker på att detta inte behöver användas.